USLUGE

Usluge poslovnog savjetovanja i coachinga


Victoria consulting nudi usluge za koje je potrebna visoka razina stručnosti, znanja i vještina kako bi se ostvario željeni cilj. Kako bi klijent došao do toga cilja ponekad mu je potrebna edukacija, pomoć u pisanju projekta, a ponekad samo kozultacije u provedbi projekta. S toga smo razvili paket usluga koji prilagođavamo potrebama svakog našeg klijenta.

1

korak


2

korak


3

korak

Područja koja pokrivamo

  • eudukacija i treninzi
  • upravljanje ljudskim resursima
  • pravne i porezne usluge
  • podrška investitorima (podrška u razvoju poslovnih planova i izradi raznih studija)
  • Upravljanje projektnim ciklusom
  • Postupci javne nabave po EU pravilima
  • Komunikacija i vidljivost u kontekstu EU projekata

Modeli suradnje

U cilju prilagođavanja potrebama klijenta i kvalitetnije suradnje nudimo dva osnovna modela poslovne suradnje:. - Ugovaranje poslovne suradnje po pojedinim uslugama - Ugovor o suradnji definira jednokratno izvršenje pojedine usluge po nalogu klijenta - Ugovaranje okvirne suradnje - Ugovor o okvirnoj suradnji je godišnji ugovor koji definira raspoloživost stručnjaka za različite potrebe klijenta u određenom fondu broja radnih sati/dana